Välkommen till Terapiapalvelu Typha! Psykoterapimottagningen i Tammerfors

 Psykoanalytisk psykoterapi är en psykoterapiform som är bra för många olika typer av problem. Ett sådant problem kan vara tex. spänning, ångest, depression, livskris, relationsproblem.

Bedömnings period

Psykoterapin föregås av flera intervjuer med klienten. (Om ni har en pågående bedömningsprocess hos en annan terapeut vill jag att ni kontaktar mig efter den.) Under bedömningen utreds terapibehovet och psykoterapins lämplighet som vårdmetod. Efter en gemensam bedömning tillsammans med klienten erbjuder jag terapikontrakt.

Det finns  4.5. 2021 EJ lediga platser 2021

Terapi och den terapeutiska relationen

Psykoanalytisk psykoterapi grundar sig på psykoanalytisk teori och erfarenhet. "Den terapeutiska relationen präglas av ett gemensamt utforskande av patients inre liv och hur det påverkar hans tankar, känslor och relationer till andra. (Sigrell 2000, 118.)" Syftet är också att få verktyg till nya och mer fungerande sätt att leva och att tänka om sig själv, andra och framtiden. Det är vanligt att man träffas 1-2 gånger per vecka. Icke tidsbegränsade terapier brukar pågå 2-6 år. Naturligtvis kan patienten avbryta terapin, när han/hon så önskar (jag rekommenderar att tid också avsätts för avslutningsfasen). I bästa fall är både terapeut och patient överens om när det är dags att avsluta. Psykoanalytisk psykoterapi kan ta lite längre tid än andra terapiformer. Att påbörja en terapiprocess betyder att du är villig att satsa pengar och tid på det. För en längre, rehabiliterande psykoterapi är det möjligt att ansöka om ersättning från FPA. 
Använt litteratur: Sigrell, Bo 2000. Psykoanalytiskt psykoterapi. Natur och Kultur, Stockholm.

Terapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut, sjuksköterska med inriktning mot psykiatri och har en magister i musikterapi med mångårig erfarenhet av psykiatriskt arbete och terapi med vuxna, ungdomar och unga vuxna. Jag har arbetat både inom den privata- och offentliga sektorn. Finska är mitt modersmål men jag behärskar också svenska. Min psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk. Jag arbetar med individualterapier. 

Jag erbjuder även: 
Musikterapi för psykiska problem. 
 Utbildning kan planeras efter behov och önskemål. 
 Ring gärna om du har frågor.  

Kontakt

Mottagning i Tammerfors Titta också på sidan: "Terapeutti". Tel: 045 - 122 64 22 E-mail:terapiapalveluATtypha.fi Mottagningen har dag och kvällstider (Updated 17.8.2017 Det finns ej lediga platser.) 
 Välkommen att höra av dig!
Copyright (c)2017, All Rights Reserved. Y-tunnus: 2534528-3