Psykoterapia

Vaikeuksia opiskelujen loppuun saattamisessa? Tuntuvatko työpaikan ihmissuhteet hankalilta tai teet töitä jaksamisen rajoilla? Onko sinulla vaikeuksia solmia pysyviä ihmissuhteita tai parisuhteesi on epätyydyttävä? Vaikeuttako ahdistus tai mielialan vaihtelu elämääsi? Vaivaavatko sinua identiteettiin liittyvät kysymykset tai tunnetko itsetuntosi alentuneen? Näihin ongelmiin voi löytyä apua psykoanalyyttisesta eli psykodynaamisesta psykoterapiasta.


Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa keskitytään tutkimaan kuinka yksilön persoonallisuus ja elämänkokemukset vaikuttavat nykyhetken ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Erityisesti tiedostamattomien puolien tutkiminen on tärkeää.
Terapeuttina paitsi kuuntelen sinua, myös autan osallistuen keskusteluun erityisesti esittämällä kysymyksiä ja uusia näkökulmia asioihin. Huolehdin osaltani hyvän terapian perusedellytyksistä eli ns. terapeuttisista puitteista. Kiireettömässä ja hyväksyvässä ilmapiirissä voimme yhdessä tarkastella vaikeuksien laatua ja taustaa. Vähitellen käsiteltäviä aiheita syvennetään ja vaikeampien asioiden käsittely tulee helpommaksi. Välillä terapia antaa tukea arkeen ja helpottaa jokapäiväistä elämää, välillä se taas tuntuu työläältä ja eteneminen asioissa hidastuu. Terapiassa tavoitellaan mahdollisimman vapaata keskustelua tunteista, ajatuksista, muistoista, ongelmallisista elämäntilanteista, unista, haaveista, tavoitteista ja tulevaisuudenkuvasta, sekä itse terapiatilanteessa heräävistä ajatuksista ja tunteista. Yhteistyö muodostuu luottamukselliseksi vähitellen.


Edellä kuvatun työskentelyn tuloksena voi saavuttaa paitsi uusia näkökulmia suhteessa toisiin ihmisiin, myös syvempää ymmärrystä omiin tunteisiin ja omaan toimintaan. Emotionaalisen ja psyykkisen kivun lievittyminen, sekä negatiivisen ajattelun väheneminen ovat tärkeitä tavoitteita. Psykoterapiassa voi myös kehittää ihmissuhdetaitojaan. Ihmissuhteiden luominen ja niiden ylläpitäminen voivat helpottua. Monet ovat liian itsekriittisiä tai vaativia ihmissuhteissaan. Terapian avulla voi löytää toista kunnioittavia, ystävällisiä, myötätuntoisia, turvallisia ja vastavuoroisia ihmissuhteita elämään. Itsetuntemuksen myötä myös kuluttava suojautuminen voi vähentyä. Psyykkisen hyvinvoinnin kohentuessa työ- ja toimintakyky kohentuu ja omat voimavarat saadaan käyttöön paremmin. Tavoitteena on terveellinen ja positiivinen suhde todelliseen itseen.
Copyright (c)2017, All Rights Reserved. Y-tunnus: 2534528-3