LECTURES


SCROLL DOWN FOR PICTURES..
Training and lecture services In addition to my private practice, I remain active in academic settings and as an trainer & lecturer in psychiatric music therapy. Focusing especially in psychoanalytical viewpoint, borderline and psychotic patients, working alliance issues and present and history of psychiatric music therapy services. See my publications from RESEARCH-page and for more interests and recent writing. If you like to host an event, please make contact by email. Expertise In: Music Therapy, Hospital Music Culture, Psychiatric settings, Cultural history, Psychoanalysis. Borderline and Psychotic patients, working alliance issues. Early Development psychology. 

Etsitkö konsultoivaa apua? - MUSIIKKIKULTTUURI JA PSYKIATRIA 
Koulutuspalvelut Kliinisen työn ohella olen edelleen aktiivinen musiikkiterapian akateemisessa maailmassa ja tarjoan lisäksi koulutuspalveluja kiinnostuneille yhteistyökumppaneille. Koulutuspalveluissa olen keskittynyt erityisesti psykoanalyyttiseen viitekehykseen, rajatila ja psykoosipotilaiden musiikkiterapiaan, terapeuttisen yhteistyön ongelmiin ja psykiatrisen musiikkiterapian historiaan ja nykytilaan. Katso RESEARCH -välilehdeltä lisää julkaisuistani. Jos kiinnostuit koulutusyhteistyöstä ota yhteyttä sähköpostilla tai soita suoraan minulle. 


Tutkimusartikkelit: 
Tynys, Sami. 2019. Musiikkiterapian kuusi vuosikymmentä. Musiikkiterapia 34 (2). (lehti ilmestynyt vuonna 2020). 
Tynys, Sami. 2016. Musiikkia mielisairaalassa – Musiikin ja musiikkiterapian merkitys historiallisesta näkökulmasta Suomen psykiatrisissa sairaaloissa. Musiikki 1/2016. 
Tynys, Sami. 2016. Music in Mental Hospital - Historical Perspectives on the Use of Music and Music Therapy in Finnish Psychiatric Hospitals. Burger, B., Bamford, J. & Carlson, E. (eds.), The 9th International Conference of Students of Systematic Musicology (SysMus16), Jyväskylän yliopisto, June 8-10 2016 : programme, abstracts & proceedings. Pages 136–141. 

Muut: 
Tynys, Sami. 2014. Terapeutin transferenssista ja vaikeudesta pysytellä tutkivassa työssä. Musiikkiterapia 29 (1). 
Tynys, Sami. 2012. Rajatilapotilaiden musiikkiterapiasta, osa I ja osa II. Musiikkiterapia 27 (1-2). Aikaisemmat tutkimukset: 
Tynys, Sami. 2010. Rajatilapotilaan psykoterapian alkuvaihe. Päättötyö. Psykoanalyyttinen psykoterapiakoulutus Tampere. Julkaisematon. 
Tynys, Sami. 2006. Skitsofreniapotilaan alkuarviointi musiikkiterapiassa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston musiikin laitos. 
Tynys, Sami. 2002. Symbolikielen merkityksestä psykiatrisen aikuispotilaan musiikkiterapiassa. Päättötyö. Pirkanmaan AMK. Nykyisiä ja aiempia yhteistyökumppaneitani - Previous and present co-operation partners

Turun kesäyliopisto - The Summer University of Turku
Jyväskylän avoin yliopisto - Jyväskylä Open University
TAMK - Tampere University of Applied Sciences 
Tampereen psykoterapiayhdistys ry - Tampere Association of Psychotherapy 
Tampereen kesäyliopisto - The Summer University of Tampere 
Suomen musiikkiterapiayhdistys ry - The Finnish Society for Music Therapy (FSMT) 
Harjavallan sairaala/Satakunnan sairaanhoitopiiri - Harjavalta Hospital/Satakunta health care district 
Porin kaupunki/SAMK - The City of Pori/Satakunta University of Applied Sciences 
Harjavallan kaupunki/SAMK - The City of Harjavalta/Satakunta University of Applied Sciences 
Pirkanmaan AMK - Pirkanmaa Polytechnic 
Sairaalateologit ry - Association of Finnish Hospital Theologians 
HUS/Tammiharjun sairaala - Helsinki health care district/Tammiharju hospital 
Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus - University of Tampere, Further Education 

 
11TH EUROPEAN MUSIC THERAPY CONFERENCE, DENMARK 26–30 JUNE 2019

Video

Short introduction video in Youtube
Copyright (c)2017, All Rights Reserved. Y-tunnus: 2534528-3