Research and publications


Tiedote 4/2019

Tutkimus aikuisten psykiatrisesta musiikkiterapiasta Suomessa, on käynnistynyt 1/2014:
Aikuisten psykiatrista musiikkiterapiaa on perinteisesti toteutettu psykiatrisissa sairaaloissa. Selvitän väitöstutkimuksessani aikuisten psykiatrisen musiikkiterapian vaiheita, muutosprosessia ja nykytilannetta suhteessa erityisesti psykiatrian rakennemuutokseen ja muuttuvaan laitoshoitoon. 

Tutkimus tehdään Jyväskylän yliopiston Humanistiseen tiedekuntaan, pääaineena musiikkiterapia (jatko-opinnot) Ohjaajat: professori Jaakko Erkkilä ja Post doc Karoliina Maanmieli. Lisätietoja tutkimushankkeesta e-mail: terapiapalvelu(AT)typha.fi tai LinkedIn (ks.alla)  

Tutkimus valmistuu vuonna 2020.
Service of notice 4//2019

Study started 1/2014:
Psychiatric Music Therapy for Adult patients in Finland Doctoral Student Program in Jyväskylä University Mentor: Professor of Music Therapy Jaakko Erkkilä and Post doc Karoliina Maanmieli. Contact by mail or LinkedIn (by authors name)   

1. Article published in Musiikki 1/2016
2. Article published in Musiikkiterapia 2/2019


TYNYS, S. 2019. Musiikkiterapian kuusi vuosikymmentä Suomessa.  Musiikkiterapia 34 (2). (julkaistu 2020). 


TYNYS, S. 2016. "Musiikkia mielisairaalassa" – Musiikin ja musiikkiterapian merkitys historiallisesta näkökulmasta Suomen psykiatrisissa sairaaloissa. Musiikki 1/2016 (julkaistu 4/2017). 

(TYNYS, S. 2016. Music in Mental Hospital – Historical perspectives on the use of music and music therapy in Finnish psychiatric hospitals. Musiikki.) 


TYNYS, S. 2016. ”Music in Mental Hospital" - Historical Perspectives on the Use of Music and Music Therapy in Finnish Psychiatric Hospitals. Burger, B., Bamford, J. & Carlson, E. (eds.), The 9th International Conference of Students of Systematic Musicology (SysMus16), Jyväskylän yliopisto, June 8-10 2016 : programme, abstracts & proceedings. Pages 136–141. link (You have to download full item!). Article is incomplete.


TYNYS, S. 2014. Terapeutin transferenssista ja vaikeudesta pysytellä tutkivassa työssä. Musiikkiterapia 29 (1). 

(TYNYS, S. 2014. Therapist's transference and difficulties in maintaining an investigative attitude. Finnish Journal of Music Therapy 29 (1).)
 


TYNYS, S. 2012. Rajatilapotilaiden musiikkiterapiasta, osa I ja osa II. Musiikkiterapia 27 (1-2).

(TYNYS, S. 2012. Music psychotherapy for borderline patients. Part I & Part II. Finnish Journal of Music Therapy 27 (1-2).)   

Abstract: Master's thesis - Music therapy assessment for patients with schizophrenia – Achievement of the flexible alliance

(abstract_mastersthesis.pdf)

Abstract: Bachelor's thesis - Symbolic language in music therapy of psychiatric client

(abstract_bachelors-thesis.pdf)

Newspapers, TV, Interviews

  • Psykologian opettaja 4/2006, 9. Laine, Vesa (toim.). Musiikki on vuorovaikutusta. 
  • Uusi Aika 29.11.2005. Heli Kokko (toim.)Harjavallassa maakunnan ainoa julkisen puolen musiikkiterapeutti. 
  • Satakunnan Kansa 26.3.2004. Hannu Aaltonen (toim.). Musiikki on joskus ainoa tie ihmisen syvimpään. 
  • Musiikkiterapia 2004, 19 (1), 32–42. "Tahroja paperilla" - 20 vuotta musiikkiterapiaa Harjavallan sairaalassa. Jaakko Erkkilä & Sanna Ristamäki (toim.). 
  • Lounais-Suomen TV Uutiset 2004. Mari Itkonen (toim.) 20 -vuotta Musiikkiterapiaa Harjavallan sairaalassa. 
  • Aamulehti 2.2.2001. Juhani Heikkilä (toim.). Sielun solmuja voi aukoa sävelten siivin. 
Copyright (c)2017, All Rights Reserved. Y-tunnus: 2534528-3